Оcновно училище „Димитър Камбуров” с. Стрелци

ЛЕТОПИСНА КНИГА
на
ОУ „ Димитър Камбуров” с. Стрелци, общ. Котел, обл. Сливен

По сведения на възрастни хора училището съществува от 1924г. ръководено от училищни настоятели. Помещавало се в две стаи на джамията. Учениците сядали на пода върху рогозки и учели религиозни и светски предмети – география, история и др.

Учителите се назначавали от училищното настоятелство.

След 09.09.1944г. училището става държавно с начален курс на обучение до 1948г., а след това и със среден курс на обучение. Помещава се в старата постройка. От 1954г. до 1958г. към училището има две паралелки от началния и средния курс.

През 1956г. се изгражда нова сграда с 8 учебни стаи и отделна работилница за трудово обучение, изградени и обзаведени с училищни средства.

По време на своето съществуване училището е претърпяло следните изменения:

  • От 1944г. до 1959г. –Държавно турско основно училище
  • От 1959г.- Народно основно училище „ Димитър Камбуров”
  • През 1963г. започва ограждането на училищния двор.

Основна задача на училището е била да дава на учениците системни и трайни знания по изучаваните дисциплини и да развива обществено полезни навици и умения у тях.

След 09.09.1944г. става съществено изменение в съдържанието на учебната и възпитателната работа, като учениците се възпитават в комунистически дух, за да станат съзнателни строители на социалистическо отечество.

Районът за приемане на ученици са: Стрелци, Боринци, Каменна, Ниска поляна, Дъбова.