Оcновно училище „Димитър Камбуров” с. Стрелци

История

По сведения на възрастни хора училището съществува от 1924г. ръководено от училищни настоятели. Помещавало се в две стаи на джамията. Учениците сядали на пода върху рогозки и учели религиозни и светски предмети – география, история и др.

Учителите се назначавали от училищното настоятелство.

След 09.09.1944г. училището става държавно с начален курс на обучение до 1948г., а след това и със среден курс на обучение. Помещава се в старата постройка. От 1954г. до 1958г. към училището има две паралелки от началния и средния курс.


Прочети още...